Meduňka

Změň příběh svého života…

Cítíš, vnímáš a dokážeš přirozeně pracovat s energií? Nebo prožíváš pocity bezmocnosti a prohry v životě? Je tvůj život obrazem tvého chování, nebo dokonce opakem? Víš, jaké jsou základní principy tvého života? Jestli tě podporuje pozitivní, nebo negativní energie? Co je „palivo“ tvého života? Co mohu udělat pro to, abych měl pocit jednoty, radosti a prospěšnosti? Můžeš vstoupit do reálného života, podporovaný přirozeně pozitivní energií a postupně se dozvídat, co a jak nás ovlivňuje a to nejdůležitější, jak docílit změny našeho života natrvalo! (Revoluční technika kódování našeho života –  Folderstherapy)

O mně a o mém hledání
Jmenuji se Martin Folda, jsem zakladatel a tvůrce této techniky. Tuto techniku a způsob výjimečnosti kódování všech našich aspektů života jsem vytvářel přes  8 let skrze zátěž a negativní prožitky svého života.
Přes celoživotní pocity bezmocnosti, nepochopení od mého okolí i rodiny, nenávist a dávání viny svému okolí i životu, jsem nebyl schopný přijít na to, čím to je a kde se to neustále bere. Přes tyto pocity jsem se domníval, že život nikomu ani ničemu nedá nic jen tak zadarmo. Tím jsem měl touhu pomáhat a zlepšovat nálady a pocity svého okolí. Touto cestou jsem šel i při svém studiu konzervatoře, kde jsem pomáhal formou hudby, záměrem a cílem bylo u posluchačů navodit harmonické a uvolňující pocity. Po ukončení studia a ukončení po jednom roce kariéry hudebníka jsem se nechtěl vzdávat této vize pomáhat a být tu pro okolí, vydal jsem se tedy životní cestou maséra. V rámci masérských kurzů jsem se dostal k informacím o esoterice. Tyto informace mě současně jak fascinovaly a tajemně přitahovaly, tak jsem měl tendenci zesměšňovat i zpochybňovat tyto praktiky. V tomto období života jsem se začal denně pohybovat v této tematice, kde jsem postupně začal vstřebávat tématiku duchovní práce sám na sobě a přemýšlet o smyslu svého života, celkově celého bytí našich životů i Vesmíru. Později jsem si uvědomoval určitou sílu života, která mi stavěla tyto vzorce léčby i techniky již od raného dětství do cesty. První rozhodnutí a svolení práce na mé zátěži jsem svolil s určitou zvědavostí i s pochybností. Jednalo se o techniku Reiki, při které jsem měl slabé vnímání přerušovaně, ale zejména nepříjemným pocitem, kdy jsem se nedokázal uvolnit. Pocitově pro tělo nepříjemné ovlivnění. Nechápal jsem, proč se tak děje. Bylo mi vysvětleno, že to mám vydržet a být v klidu. Dalším seznámením s energií i svého života jsem vyzkoušel techniku SRT, kde mě zaujala technická stránka práce s kyvadlem. Při pozorování práce na mém životě jsem se nemohl ubránit zvláštnímu pocitu kritiky a špatného, nebo nedostatečného efektu. Neustále jsem do toho měl tendenci zasahovat a říkat, jak a co by se mohlo udělat, aby to bylo více efektivnější.
V tu chvíli se ukázalo něco, co mě fascinovalo: program, který se touto technikou odstraňoval třeba 20 minut, se najednou prostřednictvím mého postupu odstranil během 15 vteřin. Nedokázal jsem v tu chvíli popsat, proč jsem to tak chtěl nebo cítil, ale muselo to tak být. Toto odlišné vnímání od nabízených technik jsem silně prožíval během prvních let mé práce, kdy jsem se začal skrze kurzy Reiki, SRT, SPR, YuenMethod osamostatňovat a vytvářet něco, co ostatním přišlo divné a nepochopitelné.
Po práci s klienty jsem si začal postupně uvědomovat svoji jedinečnost i sílu oproti jiným způsobům práce i jiným technikám. To mne těšilo a i vytvářelo pocit narůstající hodnoty mé práce. Touha jít dál a dál, mě posouvala a otevírala dalším neuvěřitelným možnostem.

O technice
Technika jednoduše spočívá v přirozenosti mého naladění a odkrytí záznamů, které jsou běžně „zálohované“ a nedostupné běžně nabízeným technikám. Skrze diagnostiku jsou klienti fascinování, že jsem schopen jim říci, jak se jim život odvíjel, co je zatěžovalo a co prožívali i prožívají. Tyto záznamy, které zkoumám, máme dané již od vstupu do inkarnace. Nazývám tyto záznamy „Kronika života“. Vše, co je uloženo v těchto záznamech, nám ovlivňuje život na všech úrovních i aspektech našeho života. Beze změny tohoto záznamu se nemůžeme bavit o přirozeném a plnohodnotném odstranění příčiny.
Často se setkávám s případy, kdy terapeuti nazývají příčinou problému něco, co já považuji za symptom a v tom je pak vidět i samotný výsledek v odstranění daného problému.
Pro příklad: Žena má problémy ve vztazích, tak se klasicky dává příčina v problematickém vztahu s otcem. Často se také postupuje tak, že se prochází prožitky ze současného vztahu, vztahu před tím a před tím, pak vztah s otcem a pak se jde i třeba do minulých životů, kterých je nekonečně mnoho…  Práce i třeba na několik let. Já vidím příčinu v nastavení výzvy vztahů do života. Tím, že otec je prvním mužem jejího života, je tam podobnost vztahů i s partnery. Pokud se odstraní potíže jenom v souvislosti s aktuálním vztahem, nedojde k efektivní změně ani k uvolnění zátěže, protože nastavení výzvy stále zůstává.
Další důležité uvědomění je, že co vzniklo, nebo jak se daná záležitost odehrála, není nikdy příčina. Příčina je vždy v nastavení daného záznamu „kódu“ , podle kterého se vytváří daná situace – vztah (mezi dvěma subjekty). Záznam sám o sobě není nic, ale v jednotě s okolím vytváří reakci, která může být negativní, nebo pozitivní.
Tou největší dominantou mé práce je být „Průvodcem“ – Sjednotitelem mezi vámi a pozitivní energii. V žádné terapii nebo práci jsem se nikdy nesetkal (a od klientů vím, že ani oni se s tím nesetkali), že by někdo zkoumal vztah mezi nimi a pozitivní nebo negativní energií. Nefunguje to tak, že když se vědomě budu propojovat s pozitivní energií, jsem s ní automaticky propojen, to je největší omyl a nepravda esoteriky celkově! Uvědomuji si silná slova, myšlenky i úvahy, ale veškeré tyto myšlenky a názory jsou podloženy jasnými důkazy.
Je důležité být ukotvený pouze v jedné energii, podle mé práce a záměru do pozitivní energie (Světla a Lásky). Abychom v ní mohli být ukotveni, musíme mít vyřešený a urovnaný vztah s negativní energií. To, co vyjde v parazitaci ve vašem životě skrze nevědomý vztah s negativní energií, vždy dokonale souvisí se zátěží ve vašem životě, ze které se vám za žádné situace a žádnou technikou nedaří se vymanit. Není možné se osvobodit, dokud nedojde k uzavření, dokončení a vyřešení daného vztahu. Mohou nás v tomto vztahu s negativní energií držet jak smlouvy z minulých životů, přísahy, přesvědčení, tak i prokletí či karmické zátěže.
Zabývám se s oblibou nastavením vibračních polí, duševních těl, čaker, meridiánů, kundalini energií, energií žen/matek i mužů/otců, životními výzvami, zasvěcením do jakékoli vibrace, živlů, propojeností vztahů s astrologickou podporou planet, slunce i měsíce atd…

Martin Folda