Meduňka

Z červencové Meduňky: Dr. Bohumil Houser: principy a metody léčitelské legendy

Z aktuálního červencového čísla našeho časopisu vybíráme ukázku z rozsáhlého článku Mgr. Jana Blahůška o pozoruhodné osobnosti léčitele a jógína B. Housera. Autor uvádí některé konkrétní Houserovy léčebné techniky – jeho metody jsou stále účinné a Houserovi pokračovatelé jejich prostřednictvím pomáhají lidem i v současnosti.  

 

 

Jednou z legendárních postav československé alternativní medicíny byl Dr. Bohumil Houser (1922-2005). Léčitel a jasnovidec, aktivní člen protifašistického i protikomunistického odboje, válečný hrdina, spisovatel a básník, jogín a duchovní mistr. Přednášel na světových konferencích alternativní medicíny v západní Evropě, Americe a Asii a v roce 1987 obdržel v Kodani čestný doktorát. Co bylo tajemstvím jeho úspěchů? A co si od něho můžeme vzít my dnes?

Měl jsem to štěstí se s panem Houserem mnohokrát osobně setkat na jeho přednáškách, jógových soustředěních, která vedl až do konce svého života, i v jeho skromném brněnském bytě. Mnozí z jeho žáků se mi stali celoživotními přáteli a stejně jako pan Houser neocenitelnými průvodci na cestě spirituality a alternativní medicíny.  Rád bych s vámi sdílel pět základních principů alternativní léčby a tři snadno dostupné a praktické metody, které jsem se od pana Housera (a jeho žáků) naučil a dodnes používám pro péči o tělo, mysl a duši. Ale nejprve pár slov o tom, kdo to vlastně byl Dr. Bohumil Houser a proč bychom měli naslouchat právě jeho radám.
Bohumil Houser prožil většinu svého života v Brně. Měl velmi těžký a dramatický život, ale nikdy si nestěžoval. Naopak bral vše s  nadhledem a jedinečným humorem člověka, který došel duchovního poznání. Podobně jako další slavní léčitelé (například Páter Ferda) měl dar jasnovidnosti. Ta pomohla mnohokrát nejenom jeho pacientům, ale i samotnému panu Houserovi, například v roce 1945 v koncentračním táboře Creussen, kde si odpykával trest za účast v protifašistickém odboji. Na výzvu jasnovidného snu zde zahájil úspěšnou vzpouru vězňů, kteří už před příchodem Američanů celý tábor ovládli. Jasnovidnost mu také zachránila život, když mu po komunistickém puči v roce 1948 hrozil trest smrti za velezradu, poté co veřejně zkritizoval únorové události. Varován jasnovidným snem doslova na poslední chvíli unikl z domova před komandem SNB a ilegálně se dostal přes státní hranice do Německa, kde získal politický azyl a kde žil až do roku 1956. Tyto a další příběhy z pestrého života pana Housera je možné si přečíst v krásné autobiografii Sny neprobuzeného.
Ve své léčitelské praxi používal pan Houser akupresuru, magnetoterapii, bioterapii, metalopatii, fytoterapii, hypnopunkturu, jógoterapii, automočovou terapii, čchi-kung, šamanské léčebné rituály atd. Základní principy svého přístupu shrnul do pěti slov: víra, metoda, koncentrace, imaginace … a tajemství.

Pět principů alternativní léčby

Víra
„Věř a víra tvá tě uzdraví“, zní známá slova Ježíšova. Bez naší vlastní víry v možnost uzdravení nemůže fungovat ani klasická, natož alternativní medicína. Podle pana Housera si ušetříme spoustu času a vlastního hledání, když si najdeme zkušeného učitele, kterému můžeme důvěřovat. Sám pan Houser měl mnoho učitelů a přátel z různých duchovních směrů a oblastí společnosti, bylo mu cizí jakékoliv sektářství a k podobné otevřenosti vedl i druhé.

Metoda
Proti nemoci je dobré postupovat na všech „frontách“, od působení na mysl a psychiku až po dechová, energetická a fyzická cvičení, zdravou stravu a celkovou proměnu životního stylu. V pokladnici světové spirituality přitom máme obrovské bohatství vědomostí a návodů z oblasti celostní medicíny, které lidstvo nashromáždilo za tisíciletí a které dodnes neztratily nic na aktuálnosti. Proto pan Houser sestavil unikátní systém, v němž propojil nejúčinnější a staletími ověřená cvičení a poznatky z tradic jógy, buddhismu, taoismu, zenu, šamanismu, křesťanské mystiky, přírodního léčitelství i moderní vědy. Vycházel přitom z hluboké znalosti těchto tradic a metod, které dlouhodobě sám na sobě praktikoval a také je doplňoval o vlastní originální postupy.

Koncentrace
Když máme víru a zvolíme vhodné metody léčby, je třeba se plně soustředit na jejich provádění. Čím silnější bude naše soustředění, tím dříve dojdeme kýžených výsledků. Bez koncentrace se nemusí dostavit výsledky žádné nebo budou jiné, než jsme očekávali. Je to podobné, jako kdybychom se při řízení auta dostatečně nesoustředili na cestu a dojeli úplně jinam, než jsme chtěli. Celá naše snaha pak přijde vniveč. Proto je rozvíjení bdělé pozornosti a soustředění základem všech meditačních praxí i alternativního sebeléčení.

Imaginace
Imaginací se dostáváme k pochopení jemnějších zákonitostí alternativní léčby. Správně rozvíjená imaginace může zesílit účinky aplikovaných metod a podstatně urychlit proces uzdravení. Ačkoli proti nemocem aktivně působíme na všech frontách, náš vnitřní postoj je zásadně takový, že se nejedná o asketický „boj proti nemocem“, ale o přirozené a radostné „posilování našeho zdraví“. Nezaměřujeme se na myšlenky o nemocech a starostech, ale naopak pěstujeme představy zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti, míru atd. A od egoistické pozornosti jen na sebe a „naše“ problémy se přesouváme k pravdivějšímu uvědomění života jako celku a k nesobeckému přání štěstí a zdraví všem bytostem.

Tajemství
Pro své uzdravení bychom měli využít všechny schopnosti naší inteligence a prostředky, které jsou přirozeně dostupné. Samotné uzdravení je však vždy v posledku „tajemstvím“, které nás přesahuje. Jak se moudře říká: Lékaři léčí, ale Pán Bůh (pro nevěřící: Příroda) uzdravuje! Nejlepší prevencí nebo podmínkou trvalého vyléčení nemocí je tak podle pana Housera moudře vedený duchovní a etický život, který činí radost nám i druhým. K uzdravení pak dochází zákonitě, jako k vedlejšímu efektu našeho postupu na duchovní cestě. Když nám nemoc již „dobře posloužila“ tím, že nás dovedla k potřebnému poučení a moudřejšímu životu, k čemu by nám dále byla?

 Celý článek si přečtete v červencové Meduňce.