Ezoterika, Magie,  Tarot

Týdenní čtení z tarotových karet: 4.–10. března 2019

Výklad na nastávající nebo aktuální týden pro vás může být velice důležitý, protože díky němu se můžete připravit na to, co vám přinese, upozorní, čemu se vyhnout, ukáže, na co se těšit a předestře vám týdenní výzvy. Výklad pro vás připravila Judita Katona Peschlová.

První karta týdne: Desítka pentaklů

Tento týden budete mít skvělou šanci na zajištění šťastného života pro sebe i své blízké. Některé věci, které se teď budou odehrávat, nemusí být snadné překonat či absolvovat, ale díky svému odhodlání a odvaze si pak můžete vychutnat poměrně těžko vydobyté ovoce své práce. Vývoj některých záležitostí se může jevit jako příliš pomalý, vydržte však a mějte strpění, protože momentálně platí, že čím zdlouhavější postup, tím trvalejší a lepší výsledky.

Výzva Desítky pentaklů na tento týden:

V tomto období byste měli co nejvíc svého času, energie a úsilí investovat do budoucnosti. Neváhejte udělat kroky na dosažení osobní prosperity, abyste část z ní mohli později předat mladší generaci. Váš příspěvek pro blaho jiných se vám brzy bohatě vrátí. Dávejte tento týden vše, co jste schopni dát, a zachraňujte vše, co jste schopni zachránit.

Druhá karta týdne: Šestka kalichů

Nastává období vynikající spolupráce a souznění jak v pracovní, tak osobní oblasti. Bude ve vašem zájmu, abyste se nyní nevydělovali ze žádného společenství, kolektivu, týmu, seskupení atd. Naopak, bude pro vás i z hlediska delší perspektivy mnohem příznivější uzavírat nová přátelství, navazovat nové známosti, vstupovat do různých spolků. Čeho se dotknete se zaujetím, vášní a láskou, to bude vzkvétat, a to nejenom tohoto týdne, nýbrž delší dobu.

Výzva Šestky kalichů na tento týden:

Vzpomeňte si na své dávné a možná i zapomenuté přátele, zejména na osoby, na které jste se plně a s důvěrou spoléhali v dětství a v mládí. Zkuste s nimi znovu navázat kontakt, mohou vás ledačím obohatit, pomoci vám v nečekaných situacích, o nichž zatím nemáte ani tušení. Opětovná setkání vás potěší a dozvíte se několik pro vás důležitých informací. Kupte někomu jen tak pro radost hezkou kytku.

Judita Katona Peschlová