Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Aktuální číslo Meduňky
Milí čtenáři,
co nejsrdečněji vás vítám u říjnové Meduňky, v níž se věnujeme především ženám, jejich zdraví a dobré náladě. Říká se, že je jen jediný prohřešek proti kráse, který si nesmí dovolit žádná žena, a tím je zamračená tvář. Přitom však nejde o to potlačit v sobě smutek nebo obavy, ale dosáhnout vnitřní radosti a harmonie. Doufáme, že vám – našim čtenářkám – k tomu pomohou i články v tomto vydání Meduňky. 
Osobně bych se s vámi však na tomto místě také ráda podělila o svůj po-z--natek, který byl na mé červnové cestě do poutního městečka Santiago de Compostela na severozápadě Španělska stěžejní.
Jak vidíte dole na fotografii, poutního místa jsme dosáhli a já se i s Meduňkou nechala vyfotografovat ve zdejším parku s výhledem na katedrálu svatého Jakuba, kde je při kaž-dé mši zmínka i o poutnících, kteří sem v průběhu celého roku přicházejí ze všech koutů světa. Zdolání minimálně stovky kilometrů pěšky nebo dvou stovek kilometrů na kole, je zde předkládáno jako očištění, po němž člověku začne nový život. Možná však už stejně jako já tušíte, že skutečná pouť je záležitost ryze vnitřní. Proto jsme jako důvod naší cesty na rozdíl od ostatních museli uvést sportovní aktivitu. Bůh je v nás a je to princip všeho, žádná konkrétní osoba, a klíčem do dveří skutečného božství je naše srdce. Jak řekl Osho, Bůh je prožitek.
Na cestě jsme potkali mnoho lidí, přičemž řada z nich zdolala pěšky několik stovek kilometrů. Závěrečnou etapu však tito poutníci absolvovali s rozedřenými puchýři na chodidlech či s bandážemi na kolenou – jejich touha po očištění a začátku nové 
životní etapy byla zřejmě velmi silná. Někteří na otázku, proč se na tak dlouhou a náročnou cestu vydali, odpovídali, že je to výzva. Jinými slovy si v podstatě jenom chtěli něco dokázat. Skutečná výzva je totiž být v životě zcela bez výzev a zůstat bezelstní a radostní jako malé děti. Položit se na vodu života a nechat se nést. 
Nicméně putování to bylo pěkné. Procházeli jsme městečky i malými vesničkami a na patnících sledovali symbol cesty – žlutou svatojakubskou mušli. Někdy u ní bylo i něco připsáno, například slova z písně Johna Lennona Imagine: Imagine all the people, sharing all the world... You may say I‘m a dreamer, but I‘m not the only one, I hope someday you‘ll join us, and the world will live as one… Představ si všechny ty lidi, jak sdílejí celý svět... možná si říkáš, že jsem snílek, ale já nejsem jediný. Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš a svět bude v jednotě… 
A právě to bylo na té cestě nejkrásnější, jakási lidská pospolitost, kdy jeden druhému byl ochoten pomoci kdykoliv s čímkoliv. Když spolu spí v ložnicích třeba i pro třicet lidí, kde jsou jen jednoduché železné palandy a nic víc, lidská vstřícnost a teplo se rodí jaksi automaticky. A pak také nikdy nezapomenu na omamnou vůni eukalyptových hájů, jimiž jsme procházeli, stejně jako na maják na Finisteře, který se nachází dalších necelých sto kilometrů od Santiaga na pobřeží Atlantiku. Tomuto místu se říká konec světa a zdejší maják je na evropském kontinentu nejzápadněji. Pak už je jenom nedozírný širý oceán splývající na obzoru s oblohou. 
Přeji vám klidné podzimní dny, které jsou k usebrání a skutečné pouti do nitra jako stvořené.
Srdečně 
Věra Keilová

Milí čtenáři,
právě otevíráte srpnovou Meduňku – ať vám přinese užitek, inspiraci, radost, příjemné čtení pro klidné chvíle i dynamickou letní energii.
V hlavním tématu se věnujeme živlům v nás a kolem nás. Články našich autorů ukazují šíři tohoto tématu a naznačují řadu překvapivých souvislostí. Jsme zvyklí vnímat živly kolem sebe – silný vítr nebo prudkou bouři, mnohem méně si uvědomujeme živly – základní elementy (Oheň, Země, Vzduch a Voda), které máme v sobě a které zásadně utvářejí naši osobnost, a tím ovlivňují náš život. Astropsycholožka Marie Hlávková, která s živly pracuje při rozboru horoskopu svých klientů, píše o svých zkušenostech z tera-peutické praxe: většina z nás (asi osm z deseti lidí) nežije v souladu se svými živly, byli jsme životem „vykolejeni“, aniž si to uvědomujeme, neprožíváme své vrozené energie a z toho pak pramení řada vážných potíží. K tomu, abychom skutečně „byli ve svém živlu“ (lidové rčení najednou nabývá nového významu), vede jediná cesta: snažit se poznat sebe samé i své pravé energie a dát jim ve svém životě patřičný prostor.
Zajímavé myšlenky jsem našla v titulním rozhovoru s MUDr. Vladislavem Chválou, předsedou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS. Kromě jiného upozorňuje na to, co mnozí z nás denně pociťují: že materiální svět kolem nás poskytuje tolik podnětů a možností, že nám pak už nezbývá čas pokládat si důležité existenciální otázky, např. jestli má náš život smysl nebo jak jsme na tom se vztahem k sobě samým.
 „Mít se rád není ani zdaleka tak snadné, jak si někdo myslí,“ píše ve svém prakticky zaměřeném článku Jak být milejší MUDr. Karel Nešpor. A dodává, jak vypadá sebeláska dovedená do důsledků: člověk abstinuje, zdravě jí, pravidelně cvičí a dobře si rozmyslí, s kým se stýká a jak se baví. Autor také nabízí hezkou meditaci, kterou může vyzkoušet každý. 
V článcích přímo se týkajících zdraví radí MUDr. Ludmila Eleková už potřetí, jak se zbavit léků, makrobiotici Průchovi vysvětlují souvislosti mezi stravou a vznikem některých „chorob“, které vlastně ani chorobami nejsou. Věřím, že si z těchto i mnoha dalších článků vyberete informace, které právě potřebujete.
První srpnový den mám spojený s narozeninami zakladatelky a bývalé šéfredaktorky Meduňky Ilony Manolevské – letos by byly sedm-desáté. Ilona byla dobrá novinářka, skvělá ženská a laskavý člověk. Od její smrti uplynou brzy už čtyři roky, ale zůstává s námi pořád – když na redakčních poradách debatujeme o zařazení některých materiálů do Meduňky, často někdo z nás poznamená: „Ilona by to tam dala (nedala)…“ Snažíme se dělat Meduňku co nejlépe a stále hledat rovnováhu mezi Iloniným „odkazem“ a potřebou objevovat a nabízet nová témata a aktuální trendy z oblasti, které se věnujeme.
Doufám, že by Ilona byla se současnou Meduňkou i s naším nevelkým týmem spokojená.  
Vážení čtenáři, užívejte si příjemně srp-nový čas – a buďte ve svém živlu!
Zuzana PaulusováRozhovor s MUDr. Vladislavem Chválou      6
Mgr. Věra Keilová

Poprvé do školy       9
Mgr. Petra Klapáková


TÉMA: ŽIVLY V NÁS A KOLEM NÁS

Základní přírodní síly      10
Marcela Chadžijská, Miroslav Hadaš
 
Živly v prostoru kolem nás      13
Markéta Petříková

Vzácné kameny a elementy     15
Michal Jeřábek

Být ve svém živlu      17
Mgr. Marie Hlávková. Ph.D.

Živly v přírodě i v nás       19
Ing. Hana Fedora Smejtková


Pyramidy v Bosně a zdroj života      22
Jiří Glabazňa

Zbytečné choroby      24
Ing. Jarmila Průchová, Jaroslav Průcha

Život a přírodní léčba v tajze      26
doc. MUDr. Bohuslav Hanuš

Jak být milejší      28
MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Tamten toten      31
Václav Větvička

Když se hádá duše s tělem…       32
MUDr. Vlasta Janková

Léto plnými doušky      34
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Jak se zbavit léků, část 3.      36
MUDr. Ludmila Eleková

Prevence civilizačních nemocí výživou      38
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Chutě na našem talíři      40
MUDr. Vladimíra Strnadelová,
Jan Zerzán

Horoskopy zdraví      42
Emil V. Havelka

Exotické léčivky      42
Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

Léčebné obrazce      43
Jan Hnilica

Sourozenci podle hvězd      44
dr. Jarmila Gričová