Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukátko

Co nás podle hvězd čeká v následujících dnech?

Užitečné rady v rubrice Astrokukátko pro Vás  do Meduňky každý měsíc připravuje zkušený astrolog Ing. Zdeněk Bohuslav.

Co nám radí hvězdy?

3. a 4. prosinec pr?inesou citlivy?m lidem pr?i?lez?itost zachytit vy?znamne? duchovni? podne?ty, proz?i?t mystickou zkus?enost, zi?skat inspiraci, rozvinout c?i uplatnit tvu?rc?i? a ume?lecke? schopnosti. Bude take? snazs?i? zapojit do jedna?ni? eticke? c?i mora?lni? priority, projevit idealisticke? snahy nebo aspon? pr?i?jemne? zapojit fantazii do denni?ho z?ivota.

5. az? 7. prosinec jsou dny pr?i?znive? pro zleps?eni? sebeka?zne?, posi?leni? vu?le, efektivni? nasazeni? energie, vzru?st houz?evnatosti a vy?konnosti, tedy dny, kdy je moz?ne? sna?ze realizovat sve? za?me?ry. Do z?ivota bude moz?ne? nena?silny?m zpu?sobem zapojit rozvahu, zkus?enosti a str?i?dmost, rozpracovane? za?lez?itosti pu?jdou sna?ze dota?hnout do konce.

----

12. prosinec bude pr?a?t vzde?la?va?ni? a studiu v odlouc?eni? od spolec?enske?ho shonu – v knihovna?ch, badatelsky?ch u?stavech a nemocnici?ch.

13. a 14. prosinec podpor?i? zkouma?ni? skryty?ch za?kouti? nas?i? psychiky, regresni? sezeni? a hleda?ni? osobnostni?ch zdroju? ke zleps?eni? postaveni?.

15. a 16. prosinec oz?ivi? chut? a touhu po neza?vislosti, povzbudi? mys?lenkovou c?ilost a originalitu, nabi?dnou vi?ce na?padu? a napomohou odpouta?va?ni? se od stary?ch, pr?ez?ily?ch a nefunkc?ni?ch za?lez?itosti? c?i vztahu?. Jsou pr?i?znive? pro nove? postupy a r?es?eni?, na?kupy moderni?ch technicky?ch prostr?edku? a cesty „za hranice snu?“.

------

21. a 22. prosinec budou pr?a?t vni?ma?ni? povinnosti?, r?a?du, odpove?dnosti a opravdovosti. Jsou to dny vhodne? k zaha?jeni? c?innosti?, kdy je tr?eba ve?ts?i? sebeka?zen?, rozvaha c?i opora v pravidlech nebo za?konech, a ktere? maji? mi?t dlouhodobe?js?i? dopad – napr?i?klad redukc?ni? diety, r?es?eni? bydleni? c?i ru?zne? smlouvy.

 23. a 24. prosinec pr?inesou ve?ts?i? nape?ti? ve vztahu k z?ivotni?m priorita?m, ci?lu?m, etice a vy- mezova?ni? se vu?c?i nim. C?love?k by?va? postaven do vy?znamny?ch z?ivotne?-osudovy?ch voleb, a pr?itom se sna?ze dopous?ti? omylu? a pr?estupku? vu?c?i sve? mora?lce a cti. Zkus?ene?js?i? lide? tento c?as zhodnoti? posunem na duchovni? ceste?.

---

29. prosinec napomu?z?e k u?c?inne?js?i?mu zhodnocova?ni? proz?ite?ho, silne?js?i?mu zapojova?ni? rozumu a leps?i?mu rozhodova?ni?.

30. a 31. prosinec posi?li? za?jem o rodinu, potomky a vztah k volne?mu c?asu. 

Astrokukátko na celý měsíc najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Meduňka spolu s množstvím dalších zajímavých článků a témat.