Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukátko

Co nás podle hvězd čeká v následujících dnech?

Užitečné rady v rubrice Astrokukátko pro Vás  do Meduňky každý měsíc připravuje zkušený astrolog Ing. Zdeněk Bohuslav.

Co nám radí hvězdy?

1. až 3. září přinesou aktivizaci myšlení a činorodosti, lepší schopnost formulovat cíle a priority. Jsou to příznivé dny pro rozhovory o studiu, obchod, cesty a případné skládání zkoušek, ale i pro uplatnění osobního kouzla. V těchto dnech lze také snáze získat protekci či pomoc vlivných osob a výhody z uplatnění zákona.

4. a 5. září budou přát navázaní na předchozí úspěšné záležitosti a vytváření souladu starého, konzervativního s novým. Bude snazší poučit se ze starého a přidat něco nového či se nechat o novém přesvědčit.

-------

8. a 9. září vyvolají větší chuť po počitcích smyslů, flirtování a dobrodružstvích s druhým pohlavím. Více se projeví sexuální napětí, bude obtížnější zvládat vášně a také se zvýší nebezpečí nákazy pohlavními chorobami.

10. až 12. září jsou dny vyzývající ke snahám o osobní růst, k odkrývání skrytého, hledání nových cílů a perspektiv, poznání a světonázorový posun či lepší duchovní orientaci. Budou také napomáhat úspěchu při jednáním s úředními osobami, mocnými tohoto světa či s šéfy a také pomohou při usilování o spravedlnost. Jsou to vhodné dny k uzavírání smluv, peněžních obchodů a k investování.
 

--------

20. až 22. září přinesou posílení schopnosti analyzovat, usnadní propojení myšlení a komunikace i prosazení se. Přispějí k nárůstu píle, aktivity myšlení a energie při vyjadřování. Zrychlí se reakce na podněty, bude snazší užívat logiku a rozumové úvahy.

23. září v 03:54:00 letního času vstoupí Slunce do znamení Vah. Odpovídající horoskop ukazuje až do jara 2019 podporu pro získávání dobrého finančního ohodnocení pracovního úsilí – pokud budeme užívat rozmysl, opírat se o zkušenosti, ctít pravidla a nalezneme odpovídající míru zapojení zábav a koníčků. Dobrou pomocí bude při tom podpora rodinného zázemí, spravedlivé smluvní vztahy a ujasnění si priorit a cílů.

-------

27. a 28. září nabídnou snazší obnovu a získání energie, větší soutěživost, podnikavost, výkonnost v práci i sportu. Vzrostou regenerační schopnosti, je to dobrý čas pro zahájení rekonvalescence, podstoupení namáhavých činností či nasazení náročných léčebných kúr. Snáze se uplatní vůle a bude také snazší vůli cvičit. Tento čas současně napomáhá postupu na silové duchovní cestě.


29. a 30. září posílí zájem o cesty, studium, filozofické otázky a poznávání cizích kultur. Otevřeným pak ukážou výhodu vzdělání a uvědomění si role duchovních aspektů života při budování postavení a společenského úspěchu.  

 

 

Astrokukátko na celý měsíc najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Meduňka spolu s množstvím dalších zajímavých článků a témat.