Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Astrokukátko

Co nás podle hvězd čeká v následujících dnech?

Užitečné rady v rubrice Astrokukátko pro Vás  do Meduňky každý měsíc připravuje zkušený astrolog Ing. Zdeněk Bohuslav.

Co nám radí hvězdy?

1. březen bude přát radostem života, hrám a prožitkům, úspěchu ve zkouškách a pohovorech a některým přinese i šťastné náhody či nečekané zisky. Zároveň však může komplikovat život posílením chuti k nevhodně uplatňované kritičnosti a aktivizací sklonů k agresivním výrokům a činům, snáze může dojít k úrazům na cestách a při práci.

2. březen povzbudí chápavost, myšlení, představivost a činorodost a usnadní uvědomění si priorit a cílů. Bude snazší získávat protekci a pomoc vlivných osob, dosahovat uplatnění zákona. Je to také příznivý den pro obchod a cesty.  

3. až 5. březen posílí představivost a fantazii a jejich uplatnění v tvůrčích činnostech.
Je to také čas podporující pochopení širších souvislostí a celostní náhled na život a naše místo v něm, i čas přející pomoci druhým, slabším či méně neúspěšným.

-------

8. a 9. březen přispějí k oživení zájmu o filozofii, víru a světonázorové otázky. Posunou do popředí i záležitosti studia a osobního rozvoje.

10. až 12. březen nabídnou příliv energie a větší odvahu ke změně. Je to čas, kdy
bude snazší jít více do hloubky, odpoutat se od starých záležitostí, neužitečných lidí a rozseknout to, co se doposud vleklo, ale současně bude pro zdárný výsledek třeba nezapomínat na zkušenosti či rady starších a zkušenějších.

--------

18. a 19. březen budou přát odvážnému a přátelskému přístupu ve vztazích podloženému ochotou podívat se na sebe z nového úhlu pohledu. Také takovému způsobu posuzování nových myšlenek a postupů, který bere ohled na jejich dopad.

20. března v 17:15:23 středoevropského času vstoupí Slunce do znamení Berana a na severní polokouli začne jaro. Odpovídající horoskop ukazuje na následujícího půl roku podporu novému způsobu myšlení a odvážnému způsobu rozhodování spojenému se zodpovědností – pokud obojí stojí na pevných základech, zkušenostech a dobré analýze výchozího stavu. Poctivá, někdy třebas i „mravenčí“ práce a systematický přístup, spolu s uvědoměním si dopadů ale i možností půjček, spolu s vědomím pomíjivosti materiálního a jeho role pro životní cestu, budou velkou pomocí k úspěchu.     

21. březen přinese přechodné napětí ve finančních záležitostech a tak mnohým oživí zájem o perspektivu a budoucí podmínky v této oblasti.

----------


28. až 30. březen přinesou snížení vitality, větší množství překážek, větší námahu, neobvyklou těžkopádnost a tlak okolí. Také zkoušky týkající se spolehlivosti, odpovědnosti, dodržování formy a řádu. K tomu 28. a 29. březen rozvíří neklid a posílí touhu po exotickém a výstředním jak v běžném životě, tak v životě milostném, což může vést k nevěře či k neuváženému přerušení stávajícího vztahu či navázání nového jen na základě náruživosti a smyslnosti.

31. březen nabídne lepší soustředění, houževnatost, vytrvalost a zlepší výkonnost. 

Astrokukátko na celý měsíc najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Meduňka spolu s množstvím dalších zajímavých článků a témat.