Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
SVATÁ ZDISLAVA - LÉČITELKA ZE 13. STOLETÍ

 Dnes je podle našeho kalendáře svátek Zdislavy. I když toto jméno není  v současnosti mezi ženami a dívkami přilíš frekventované, máme v české historii nositeku tohoto jména, na kterou můžeme být právem hrdí. O koho jde?
O sv. Zdislavu z Lemberka, pozoruhodnou středověkou léčitelku, která různými způsoby pomáhala všem potřebným...

  Zdislava z Lemberka je na tom podobně jako Karel IV. - všichni sice uznáváme velikost a význam těchto osobností české historie, ale kvůli obrovské propasti času si si jen obtížně dokážeme představit, že to také někdy byli živí lidé se vším, co k tomu patří ....

A právě Zdislava, šlechtična, která zemřela jako zhruba třicetiletá, si i dnes zaslouží velké uznání - vzdala se výhod šlechtického stavu a - moderně řečeno - "vydala se na dráhu léčitelky" a potřebným pomáhala až do své smrti...
(Zdislava z Lemberka se dokonce umístila v anketě Největší Čech - obsadila 77.místo, těsně za J.K. Erbenem a před Jaroslavem Foglarem...) 

Zdislava - živá legenda
Zdislava z Lemberka, manželka Havla z rodu Markvarticů se už za svého života stala legendou. Pro svou zbožnost, lásku, ochotu pomáhat lidem a zázraky uzdravení byla už po své smrti úctívána jako svatá. Byla pochována v kostele sv.Vavřince v Jablonném v Podještědí, který se svým manželem založila. Blahoslavenou byla prohlášena 28.srpna 1907 a kanonizována papežem Janem Pavlem II. v Olomouci 21. května 1995. O jejím životě vznikl i celovečerní film V erbu lvice podle stejnojmeného románu spisovatelky Aleny Vrbové. V letošním roce si připomínáme 15. výročí její kanonizace.

“Léta ot narozenie Jezukrista milého
po tisíci po dvú stú po pětidcát druhého
svatého života žena, paní Zdislava, s světa snide,
pro niž pracným veliká útěcha přijide.
Pět mrtvých jest boží milostí vzkřiesila,
mnoho slepých prosvietila,
chromých a malomocných mnoho uzdravila
a nad jinými pracnými veliké divy činila…”   
Kronika Dalimilova (Kap. 87), z roku 1314

Doba, kdy Zdislava žila
První polovina 13. století v Čechách a na Moravě byla tvrdým a nemilosrdným obdobím - vrcholily kruté boje o vládu mezi králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II.. lidé opouštěli své domovy, šířily se nemoci. Při hledání bezpečí mnozí došli až do severních hvozdů. Tam žila ušlechtilá paní Zdislava z Křižanova, manželka Václavova spolubojovníka a diplomata, Havla z Markvarticů a na Lemberku, která vynikala lidumilnou činností. Po vzoru svaté Anežky Přemyslovny, sestry Václava I., která v klášteře Na Františku pečovala o nemocné a opuštěné, založila i Zdislava uprostřed severočeských pralesů nedaleko Lemberku klášter a špitál, vzdala se výsad a pohodlí šlechtického stavu a poslední léta svého krátkého života věnovala všechny síly léčitelskému poslání. Žila a jednala tak, že se o jejím umění uzdravovat začaly vyprávět legendy…

Život Zdislavy
Zdislava se narodila kolem roku 1220 na Křižanově. Jejím otcem byl moravský velmož Přibyslav z Křižanova, pán na Veveří a Brnu. Její matka Sibylla, pocházející ze Sicílie, se stala dvorní dámou královny Kunhuty a založila klášter ve Žďáru nad Sázavou. Zdislava se vyznačovala hloubavostí a hlubokou vírou.  Po sňatku s Havlem přesídlila na Lemberk a spolu s ním, inspirována rodinnou tradicí, se podílela na výstavbě města Jablonného i na založení tamního kláštera a špitálu a stala se terciářkou řádu sv. Dominika. Měla čtyři děti a projevovala v té době neobvyklé sociální cítění. Zdislava na Lemberku prožila svá zralá léta, uprostřed rodiny a dětí. Pomáhala všem nemocným a potřebným, podílela se na špitální činnosti při klášteru v Jablonném. Postupně se u ní rozvinuly léčitelské schopnosti, které byly natolik výrazné nebo dokonce zázračné, že vstoupila nejen do paměti lidu žijícího v Jablonném a okolí, ale i do kroniky staročeského autora raného středověku Dalimila. Časem se Zdislava stala legendou. 
Podle antropologického průzkumu jejích kosterních pozůstatků, které provedl na popud spisovatelky Aleny Vrbové MUDr. Emanuel Vlček v roce 1979,  se Zdislava dožila věku 30-35 let a zemřela patrně na tuberkulózu krátce před rokem 1252 na Lemberku. Její hrobka je v chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Jablonné v Podještědí
Nejslavnějším poutním místem Lužických hor je Jablonné v Podještědí. Toto městečko je s životem svaté Zdislavy úzce spojeno. V centru Jablonného stojí kostel sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Dnes je v podzemí pod oltářem chrámu sv. Zdislava pohřbena.
Vydejme se z Jablonného severovýchodně krásným údolím proti proudu Panenského potoka. Asi po1,5 km narazíme na silný pramen, který tryská ze skály pod altánem, v němž je skalní výklenek s mariánskými obrázky.

Zdislavina studánka
Pramenu pod hradem Lemberk, zdobenému empírovým glorietem s osmi toskánskými sloupy z roku 1862, se podle zdejší světice říká Zdislavina studánka a dodnes je cílem procházek místních obyvatel i návštěvníků z dalekého okolí, kteří si jeho skvěle chutnající vodu odnášejí jako lék. Voda je mírně radioaktivní a blahodárně působí na lidský organismus. Sama Zdislava s její pomocí léčila mj. onemocnění kůže a očí. V celé oblasti není znám žádný tolik léčivý pramen. Je posílen i kaplí na nejcitlivějším místě skály vysoko nad pramenem.

Lemberk
Parkově upraveným údolím dojdeme až k zámku Lemberk, který stojí na návrší nad údolím Panenského potoka u vsi Lvová, nedaleko Jablonného. Jeho předchůdcem byl středověký hrad, založený ve 40. letech 13. století Havlem z Markvartic jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy. Jméno hradu je neodmyslitelně spojeno se svatou Zdislavou. Můžete nahlédnout do její světničky a seznámit se s legendami, které její život provázely. Dnešní název Lemberk je totiž pouze fonetickým zkomolením německého názvu Löwenberg podle lvice, kterou měli Markvarticové v erbu. Lemberk prošel mnoha stavebními úpravami, proto se jeho původní vzhled téměř vytratil.

Odkaz svaté Zdislavy                       
Zdislava byla pohřbena podle svého přání v kryptě jablonského kostela. Byla uložena k odpočinku v prostém hábitu dominikánky. Ani lesk zlata a nádherných obřadů nepřezářily tiché světlo, které nepřestalo pronikat z jejího zasutého hrobu. Lid v Jablonném a v celém kraji si po staletí vyprávěl, že paní Zdislava učinila mnoho zázraků ještě po smrti.
Osobnost Zdislavy z Lemberka daleko přerostla rámec své doby  a její odkaz - pomáhat potřebným v nemoci a nouzi - může být inspirací i pro moderní  dobu.  

 

 

 

 

 

Text a foto: Miloš Matula

www.milosmatula.cz