Rodinný časopis o alternativních cestách ke zdraví, připravovaný ve spolupráci s předními lékaři, léčiteli a odborníky v bylinkách, astromedicíně, zdravé výživě, psychoterapii, bioenergii, reflexní terapii a dalších netradičních metodách léčení.
Cesta za pyramidami v Bosně

Koncem října 2005 poprvé napsal bosenský deník Dnevni Avaz o senzačním odhalení evropské pyramidy poblíž města Visoko. Objev kamenných staveb byl učiněn již při zahájení výzkumu v srpnu téhož roku. Brzy poté se našly kamenné bloky, které podle objevitele  dr. Semira Osmanagiče tvořily zdi pyramidy. Tyto anomálie podle něho jednoznačně ukazují, že kopec není dílem přírody, nýbrž umělým výtvorem pravěké lidské aktivity. Letos v září 23.-28.9. vede výpravu za bosenskými pyramidami náš dlouholetý spolupracovník Miloš Matula - spisovatel, duchovní učitel a terapeut.

 "Kopec Visočica nemohl být formován přírodou. My jsme to věděli již dlouho, ale fantastický objev přišel až nyní."  - Nadja Nukičová, bosenská geoložka

„Téměř vše, co nás učili o historii, je špatně.“ - dr. Samir Osmanagič

Miloši, proč právě bosenské pyramidy?
V říjnu 2005 oznámil amatérský archeolog Semir Osmanagič, že pod kopcem Visočica (650 m. n. m.) se skrývá asi sto metrů vysoká pyramida. Kopec s plochým vrcholem má relativně pravidelné geometrické tvary, jeho svahy mají sklon čtyřicetpět stupňů a jsou orientované přesně podle světových stran. Následné vykopávky odhalily velké a zjevně opracované kamenné bloky. Nedávno dokonce vyšlo najevo, že vrstvy mezi kvádry tvoří stejný druh spojovacího materiálu, jaký byl používán při stavbě pyramid v Egyptě. V oblasti se navíc nachází systém podzemních chodeb, což je pro pyramidové struktury charakteristické. A to byl definitivní důvod, proč jsem pocítil zájem tyto pyramidy navštívit. Vždyť výzkumu pyramid v Egyptě i ve Střední Americe jsem zasvětil mnoho let a napsal o nich dvě knihy: Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, a 2013: Hvězdná brána k Novému Věku.

Bosenské pyramidy jsou něčím, co v Evropě opět nemá obdoby. Ještě stále se však jedná o novinku a ne každý odborník  ji uznává...
Podle výzkumu mnoha světových archeologů a egyptologů se v oblasti Visoko skutečně vyskytují pyramidy. Z dálky vypadají všechny jako zelené zarostlé či zalesněné kopce. Jsou si však nápadně podobné a jejich základem je podivný materiál, evidentně vytvořený člověkem. Pod pyramidami se také proplétá rozsáhlý podzemní labyrint. Jejich objevitel dr. Semir Osmanagič tvrdí, že pyramidy mají stupňovitý tvar a vznikly přizpůsobením původního terénu před  třemi až dvanácti tisíci lety. V té době obývala Balkánský poloostrov civilizace Ilyrů. Slovanské kmeny kolonizovaly území až mnohem později.


Visoko by mělo mít více pyramid?
(na obrázku Pyramida Slunce)
Ano, je tomu tak. Kromě hlavní pyramidy, které dal její objevitel název Sluneční, protože prý byla posvátným místem vyznavačů Slunce, identifikoval a pojmenoval ještě pyramidu Měsíční (kopec Plješevica) a Dračí (Bučin). "Visočica má skoro dokonalé trojúhelníkové svahy, obrácené přesně na jednotlivé světové strany," tvrdí Osmanagić. Se svými spolupracovníky postupně odkrývá pozůstatky rozsáhlého komplexu s přístupovou plošinou, mohutným schodištěm a zdmi. Chystá se také prozkoumat téměř kilometry chodeb, které trojici pahorků propojují. V jednom z tunelů byl nalezen pískovcový monolit se záhadným symbolem.

Jak jsou pyramidy velké?
Pro srovnání: Velká pyramida v egyptské Gíze (tzv. Chufuova) měří úctyhodných 137,5 metrů, ale podle dr. Osmanagiče není největší pyramidou na světě. Pyramida Slunce v Bosně měří 220 metrů! Vzhledem k tomu, že je zakrytá přibližně metrovým nánosem hlíny, na kterém roste vegetace, není zatím možné změřit její přesnou výšku. Otazník visí zejména nad délkou stran, které se svažují do údolí. Dle dr. Osmanagiče lze předpokládat délku těchto stran až 400 metrů. Druhá bosenská Pyramida Měsíce měří 190 metrů. Nezávislé laboratoře ve světě pomocí rádio-karbonového testování potvrdili minimální staří materiálu pyramid na 12 000 let! Některé organické nálezy na pyramidě, například list, otestovali rovněž oborníci touto metodou až na staří 25 000 let! Skutečné stáří pyramid může být ještě větší. Třetí Dračí pyramida měří 90 metrů.

Podle průzkumných prací obsahuje Pyramida Slunce vnitřní prostory a jakousi monumentální hráz?
Plošina je vytvořena z kamenných bloků a archeologické vykopávky poblíž povrchu odkryly části zdí a zbytky jednotlivých stupňů pyramidy. Samir Osmanagič tvrdí, že údolí nedaleko města Visoko bylo vybráno tajemnými staviteli proto, že je ohniskem stejných energií jako Gíza v Egyptě.

Potkáte se během své cesty přímo i s objevitelem dr. Osmanagičem?
Několikrát jsme si psali, že se chceme potkat, několikrát jsme se míjeli, neboť oba dva jsme stále na cestách... Letos by to mělo vyjít, naše osobní schůzka i schůzka se skupinou, kterou povedu, je potvrzená. Vážím si Samira Osmanagiče, neboť ztělesňuje i to, čím se zabývám já ve svých knihách a na přednáškách, a to změnou paradigmatu. On a jeho tým za více jak deset let udělal obrovský kus práce nejen na poli archeologickém, ale také práce na poli osvěty a změny paradigmatu účelu pyramid. Téměř celou dobu se potýkal s odmítáním nových, pro historii převratných, ale zároveň historii měnících faktů, které archeologové po celém světě striktně odmítali.

Cesta, které se mohou zúčastnit i čtenáři Meduňky, povede jen do Bosny?
Kdepak! Když jsme onehdy plánovali tuto cestu s kolegyní Juditou Peschlovou, chtěli jsme lidem ukázat i další zajímavé lokality po cestě. A tak navštívíme na trase jednu rakouskou pyramidu Gross Gerungs a v Maďarsku jedno zajímavé energetické a šamanské místo s názvem Dobogoko. A na závěr v Bosně - nedaleko od Visoka - navštívíme megality Daosrson (viz foto). Více informací lze nalézt na www.milosmatula.cz .

Kde si mohou čtenáři objednat zájezd?
Šestidenní zájezd autobusem, který se uskuteční 23.-28.9., je v prodeji zde:
http://authentic-travel.cz/index.php?option=com_zajezdy&view=zajezd&Itemid=8&catid=8608